Polskie Stowarzyszenie Jazzowe

Misja Stowarzyszenia

Polskie Stowarzyszenie Jazzowe jest organizacją zrzeszającą współtworzących polską scenę jazzową muzyków oraz dziennikarzy, publicystów, krytyków, a także organizatorów i promotorów życia koncertowego.

  • PSJ jako największa i najsilniejsza reprezentacja środowiska jazzowego, zajmuje się szeroko rozumianym wsparciem oraz promocją jazzu i pokrewnych gatunków muzycznych.

Polskie Stowarzyszenie Jazzowe od lat organizuje festiwale, konkursy, warsztaty oraz imprezy jazzowe, a także patronuje wszelkim inicjatywom jazzowym na terenie całego kraju. Głównymi celami działalności PSJ są między innymi:

  • popieranie i upowszechnianie twórczości jazzowej oraz dbanie o jej należyty poziom artystyczny;
  • stwarzanie warunków do zawodowego uprawiania twórczości jazzowej;
  • sprawowanie opieki nad ruchem amatorskim;
  • reprezentowanie oraz ochrona twórczych, zawodowych i społecznych interesów swoich członków.

Na naszej stronie, możesz zapoznać się ze STATUTEM STOWARZYSZENIA, poznać jego historię i plany. Jeśli chciałbyś wesprzeć swoimi pomysłami i działaniem wizerunek i przyszłość polskiego jazzu, zostań członkiem Polskiego Stowarzyszenia Jazzowego – na naszej stronie znajdziesz DEKLARACJĘ CZŁONKOWSKĄ – Zapraszamy!


ORGANIZACJE I STOWARZYSZENIA PARTNERSKIE:

Follow by Email