Aleksandra Świdzińska Quartet

Wystąpili: Aleksandra Świdzińska (v), Miłosz Oleniecki (p), Mateusz Woźniak (db), Rafał Dutkiewicz (dr)

Fot. Marek Rokoszewski

Fotograficy: Urszula Las, Grzegorz Krzysztofik, Jarek Wierzbicki, Marek Rokoszewski. Dziękujemy za udostępnienie fotografii.

Polskie Stowarzyszenie Jazzowe