Galeria

Zjazd PSJ – 26 marca 2019r.

Fot. Marek Rokoszewski

Fotograficy: Urszula Las, Grzegorz Krzysztofik, Jarek Wierzbicki, Marek Rokoszewski. Dziękujemy za udostępnienie fotografii.

Polskie Stowarzyszenie Jazzowe