Galeria

Zjazd PSJ – 26 marca 2019r.

Fot. Marek Rokoszewski

Fotograficy: Dziękujemy Urszuli Las, Grzgorzowi Krzysztofikowi i Jarkowi Wierzbickiemu, Markowi Rokoszewskiemu za udostępnienie fotografii.

Polskie Stowarzyszenie Jazzowe