Kontakt

Polskie Stowarzyszenie Jazzowe

ul. Hoża 35/24
00-681 Warszawa

Adres do korespondencji:
Polskie Stowarzyszenie Jazzowe
Skr. Poczt. Nr 383
00-001 Warszawa

e-mail: biuro@psjazz.pl

NIP: 5252023405

Administrator serwisu – webmaster@psjazz.pl

Fotograficy: Urszula Las, Grzegorz Krzysztofik, Jarek Wierzbicki, Marek Rokoszewski. Dziękujemy za udostępnienie fotografii.

Polskie Stowarzyszenie Jazzowe