List otwarty środowisk artystycznych do premiera

Przedstawiamy treść wspólnego pisma Polskiego Stowarzyszenia Jazzowego, Związku Zawodowego Muzyków RP, Związku Polskich Autorów i Kompozytorów ZAKR, Stowarzyszenia Alians Niezależnych Producentów Muzycznych oraz Związku Zawodowego Twórców Kultury złożonego 16 listopada 2020r. w Kancelaria Premiera RP.

Fotograficy: Dziękujemy Urszuli Las, Grzgorzowi Krzysztofikowi i Jarkowi Wierzbickiemu, Markowi Rokoszewskiemu za udostępnienie fotografii.

Polskie Stowarzyszenie Jazzowe