List otwarty środowisk artystycznych do premiera

Przedstawiamy treść wspólnego pisma Polskiego Stowarzyszenia Jazzowego, Związku Zawodowego Muzyków RP, Związku Polskich Autorów i Kompozytorów ZAKR, Stowarzyszenia Alians Niezależnych Producentów Muzycznych oraz Związku Zawodowego Twórców Kultury złożonego 16 listopada 2020r. w Kancelaria Premiera RP.

Fotograficy: Urszula Las, Grzegorz Krzysztofik, Jarek Wierzbicki, Marek Rokoszewski. Dziękujemy za udostępnienie fotografii.

Polskie Stowarzyszenie Jazzowe