Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów STOART

26 lutego 2023 r. o godz. 10:30 w Hotelu Gromada (Dom Chłopa), Pl. Powstańców Warszawy 2 odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów STOART, poświęcone przede wszystkim zagadnieniom ważności niedawno przeprowadzonych zebrań wyborczych. W szczególności  problematyka nadzwyczajnego zgromadzenia dotyczy weryfikacji statusu członka STOART  oraz dopuszczalności przepływów członków pomiędzy poszczególnymi sekcjami, na tle obecnych uregulowań Statutu STOART.

Nadzwyczajne zgromadzenie zostało zwołane ze względu na zdecydowane i należycie uzasadnione protesty dotyczące sposobu przeprowadzenia zebrań wyborczych, szczególnie w sekcji jazz oraz muzyka klasyczna.

W interesie całego środowiska artystów-wykonawców jest to, aby organizacja działała w sposób, który nie budzi wątpliwości. W chwili obecnej nabierają intensywności prace legislacyjne nad ustawą o statusie artysty zawodowego, cywilizującą w zamyśle uprawnienia emerytalne artystów. Ponadto istnieje konieczność zmierzenia się ze złożonym zagadnieniem, jakim jest implementacja do polskiego porządku prawnego dyrektywy o jednolitym rynku cyfrowym, która również może przełożyć się na sytuację artystów w Polsce.

Apelujemy o niezawodny udział w nadzwyczajnym zgromadzeniu, czy to osobiście, czy online. Jest bowiem niezmiernie ważną sprawą, aby organizacja działała w sposób niezakłócony i sprawny, reprezentując interesy środowiska w obliczu nasilonych działań lobby zainteresowanych niedopuszczeniem do uchwalenia regulacji korzystnych dla artystów. 

Fotograficy: Urszula Las, Grzegorz Krzysztofik, Jarek Wierzbicki, Marek Rokoszewski. Dziękujemy za udostępnienie fotografii.

Polskie Stowarzyszenie Jazzowe