Historia

Historia PSJ

Polskie Stowarzyszenie Jazzowe – organizacja wywodząca się ze środowiska jazzowego, która zrzesza muzyków i kompozytorów jazzowych, oraz krytyków, organizatorów i promotorów.

Polskie Stowarzyszenie Jazzowe formalnie rozpoczęło swoje istnienie od VI Walnego Zjazdu Delegatów Polskiej Federacji Jazzowej w grudniu roku 1969. Wtedy to przyjęto nowy statut , który zmienił zarówno charakter organizacji jak i jej nazwę z Federacji na Polskie Stowarzyszenie Jazzowe. Pierwszym Prezesem PSJ wybrano Jana Byrczka.

Jednakże historia PSJ miała swój początek dużo wcześniej – w 1957 roku.
W lipcu 1957 podczas II Festiwalu Jazzowego odbywającego się w Sopocie z inicjatywy redakcji miesięcznika “Jazz” przedstawiciele klubów jazzowych powołali pięcioosobową Komisję Przygotowawczą Polskiej Federacji Jazzowej. Komisja opracowała projekt statutu, którego celami było między innymi tworzenie archiwum nagrań jazzowych oraz koordynowanie pracy klubów. W kwietniu odbył sie I Zjazd Delegatów Polskich Klubów Jazzowych, na którym powołany do życia został Komitet Koordynacyjny Jazz Klubów Polskich w składzie: Roman Waschko-sekretarz, Rajmund Górnowicz- z-ca sekretarza oraz Adam Ferch, Jerzy Matuszkiewicz i Andrzej Melzer. Pierwszą spektakularną akcją komitetu było spotkanie z Dave’em Brubeckiem. W listopadzie 1958 odbył się II Zjazd Delegatów Polskich Klubów Jazzowych. Efektem prac zjazdu było przekształcenie Komitetu Koordynacyjnego w Polską Federację Klubów Jazzowych i zatwierdzenie nowego statutu. Wybrano nowy Zarząd, którego Prezesem został Roman Waschko i Radę Federacji, na czele której stanął Przewodniczący Andrzej Trzaskowski. Po kilku latach, w 1964 została przemianowana na Polską Federację Jazzową. Jej współzałożycielem i pierwszym prezesem był Roman Waschko. Wraz z rozwojem Polska Federacja Jazzowa rozszerzyła swoją działalność o muzyków, zespoły muzyczne jak również prowadziła ruch na rzecz kontaktów z ruchem amatorskim miłośników jazzu. W grudniu 1965 roku Federacja uzyskała zezwolenie na wydawanie biuletynu, co zaowocowało ukazaniem się jego pierwszego numeru w formie powielonej broszury pod nazwą “Jazz Forum”. Funkcję Redaktora naczelnego pełnił Jan Byrczek a od 36 lat jest nim Paweł Brodowski.

W 1969 nastąpiła ponowna zmiana nazwy tej organizacji. Tym razem zmieniła nazwę na Polskie Stowarzyszenie Jazzowe. Współzałożycielem i pierwszym prezesem w Polskim Stowarzyszeniu Jazzowym był Jan Byrczek, v-ce prezesem Jan Ptaszyn Wróblewski, natomiast sekretarzem generalnym został Stanisław Cejrowski. W następnych latach prezesami byli Andrzej Jaroszewski, Zbigniew Namysłowski, Jan Byrczek, Tomasz Tłuczkiewicz, Henryk Majewski, Krzysztof Sadowski, Piotr Rodowicz a aktualnym Prezesem Zarządu Głównego jest Mariusz Bogdanowicz.

PSJ jest organizacją społeczną, która zrzesza ponad 300 członków – zawodowych muzyków, krytyków jazzowych i organizatorów. Polskie Stowarzyszenie Jazzowe od lat organizuje festiwale, konkursy, warsztaty oraz imprezy jazzowe, a także patronuje wszelkim inicjatywom jazzowym na terenie całego kraju. Główne cele PSJ to m.in. : popieranie i upowszechnianie jazzowej twórczości muz. oraz dbanie o jej należyty poziom artystyczny, stwarzanie warunków do zawodowego uprawiania twórczości jazzowej; sprawowanie opieki nad ruchem amatorskim; reprezentowanie oraz ochrona twórczych, zawodowych i społ. interesów swoich członków.

PSJ prowadzi działalność gospodarczą w celu uzyskania środków materialnych do realizacji zadań statutowych, inicjuje i organizuje koncerty, festiwale (Old Jazz Meeting Złota Tarka w Iławie, Festiwal Wokalistów Jazzowych w Zamościu, Jazz nad Odrą we Wrocławiu), konkursy, warsztaty jazzowe (np. w Puławach, w Margoninie, Iławie), jest współorganizatorem Międzynarodowego Festiwalu Jazzowego Jazz Jamboree w Warszawie.
PSJ 30 lat temu zapoczątkował wszechstronny program kształcenia w zakresie muzyki jazzowej i rozrywkowej korzystając z wiedzy najznakomitszych zarówno polskich jak i zagranicznych muzyków. Współpracuje także z Berklee College of Music w Bostonie, z Wyższą Szkołą Muzyczną w Grazu (Austria), Instytutami Kultury Austrii, Francji i Niemiec.

Fotograficy: Urszula Las, Grzegorz Krzysztofik, Jarek Wierzbicki, Marek Rokoszewski. Dziękujemy za udostępnienie fotografii.

Polskie Stowarzyszenie Jazzowe