Władze PSJ

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Jazzowego:

Prezes:

Wiceprezesi:

Członek prezydium:

 • Iwona Thierry

Członkowie zarządu:

 • Bogusław Dziekański
 • Henryk Malesa
 • Michał Sołtan
 • Janusz Szrom
 • Marcin Olak

Rada Programowa PSJ

 • Lora Szafran
 • Paweł Brodowski
 • Kazimierz Jonkisz
 • Marek Gaszyński
 • Mietek Jurecki
 • Jerzy Więckowski
 • Krzysztof Wilski
 • Zbigniew Konopczyński
 • Jacek Namysłowski
 • Maciek Kądziela
 • Jacek Sylwin

Sąd Koleżeński PSJ

 • Jerzy Stępień
 • Tomasz Tłuczkiewicz
 • Krzysztof Karpiński

Komisja Rewizyjna PSJ

 • Marek Dębski
 • Andrzej Korczak
 • Tadeusz Majewski

Fotograficy: Urszula Las, Grzegorz Krzysztofik, Jarek Wierzbicki, Marek Rokoszewski. Dziękujemy za udostępnienie fotografii.

Polskie Stowarzyszenie Jazzowe