Odznaka dla Wojciecha Kłeczka

Niedawno nasze stowarzyszenie zwróciło się do MKDNiS o przyznanie odznaki „Zasłużony dla Kultury Polskiej” Wojciechowi Kłeczkowi, za jego wkład w upowszechnianie jazzu.

Medal wręczył Wojciechowi w piątek nasz prezes, Mariusz Bogdanowicz.

Gratulujemy serdecznie.

Fotograficy: Urszula Las, Grzegorz Krzysztofik, Jarek Wierzbicki, Marek Rokoszewski. Dziękujemy za udostępnienie fotografii.

Polskie Stowarzyszenie Jazzowe