Prace nad ustawą o uprawnieniach artysty zawodowego trwają

PSJ od kilku tygodni uczestniczy w konsultacjach wszystkich środowisk artystycznych z MKDNiS, dotyczących uregulowania udziału artystów w systemie ubezpieczeń społecznych a także w próbie poradzenia sobie z problemem aktualizacji definicji „czystych nośników”, od których na całym świecie pobierane są tzw. opłaty reprograficzne. Właśnie od zakresu tej definicji zależeć będzie fundusz, który ma realizować program socjalny dla artystów.

Przygotowywana jest ustawa o uprawnieniach artysty zawodowego.

Warto pamiętać, że nie chodzi tu o decydowanie kogokolwiek o statusie artysty, tylko o jego uprawnieniach, które są dobrowolne. Artysta może być reprezentowany przez odpowiednie stowarzyszenie, o ile reprezentuje ono min. 10 % swego środowiska. Stowarzyszenie wówczas będzie należało do tzw.  „Systemu” lub tzw. „Izby”.

Uprawnienia będą obejmowały: ubezpieczenie zdrowotne, rentowe, chorobowe i emerytalne. Osoba ubezpieczona będzie mogła korzystać z państwowej służby zdrowia, dzięki dopłacie do składki ubezpieczeniowej i emerytalnej. Dopłata będzie uzależniona od dochodu artysty, liczona w okresie 3 lat. Osoby uprawnione nadal będą korzystały z umowy o dzieło bez składek ZUS i z 50% kosztów uzyskania przychodu. Konsultacje jeszcze trwają. Środowisko artystyczne jest bardzo zróżnicowane, dlatego zgłaszane różnorodne, skomplikowane poprawki są nadal nanoszone.  Mimo że ustawa nie zadowoli wszystkich, można sądzić, że jest to kamień milowy w poprawieniu losu polskich artystów.

Szczegółowe informacje o projekcie ustawy znajdują się na stronie: artystazawodowy.pl

Obecnie trwa ogromna medialna ofensywa lobbystów, którzy w imię interesów koncernów zwalczają dążenie do aktualizacji zbioru czystych nośników o nowoczesne urządzenia pod hasłem walki z nadmiernym fiskalizmem oraz troski o portfele użytkowników smartfonów oraz podobnych urządzeń.

Bardzo istotną teraz kwestią, jest uświadamianie otoczenia, że opłata reprograficzna nie jest żadną nowością ani wymysłem „pazernych artystów, którym nie chce się pracować”. Ma ona swoje umocowanie prawne przede wszystkim w art. 20 oraz 20 (1) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Chodzi przede wszystkim o aktualizację listy urządzeń czy nośników, od których sprzedaży jest ona pobierana.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Follow by Email