Uchwała STOART

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Jazzowego wyraża zadowolenie z decyzji Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów Związku Artystów Wykonawców STOART w związku z podjęciem uchwały o weryfikacji listy delegatów sekcji jazzowej wybranej 29.11.2022 r.

Decyzja podjęta została w oparciu o Statut STOART, który określa w sposób jasny, jakim podmiotom przysługuje status członkowski, co zarazem przesądza o posiadaniu czynnego i biernego prawa wyborczego do organów STOART. Warto przypomnieć, iż przedmiotowa uchwała została podjęta w reakcji na pewne sytuacje związane z zebraniami wyborczymi, które wzbudziły uzasadnione wątpliwości szerokiego środowiska muzyków jazzowych co do ich zgodności ze Statutem STOART oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Szczegółowe stanowisko PSJ wraz z uzasadnieniem prawnym, zostało uprzednio przedstawione w korespondencji kierowanej do Zarządu STOART.

Uważamy, że skorygowana reprezentacja środowiska jazzowego, o które wcześniej zabiegał PSJ, jest obecnie właściwa na planowany Walny Zjazd Delegatów STOART. Zarząd PSJ wyraża przekonanie, że podstawą dobrego funkcjonowania STOART oraz harmonijnej współpracy wewnątrz organizacji, tak potrzebnej, zasłużonej, a wręcz niezbędnej dla polskiej sceny muzycznej oraz artystów-wykonawców, jest podejmowanie działań przez jej członków oraz organy w oparciu o Statut oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Wszelkie wątpliwości w tym zakresie powinny być rozstrzygane przede wszystkim pomiędzy członkami STOART.  Konstruktywnego dialogu nie da się zastąpić uruchamianiem działań podmiotów zewnętrznych, które pomimo niewątpliwie dobrych intencji, mogą nie posiadać dostatecznego rozeznania co do zasad funkcjonowania STOART. Naczelną zasadą działania przyświecającą wszystkim zainteresowanym powinno być dobro organizacji, które jest wartością nadrzędną nad partykularnymi interesami.

Zarząd PSJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *