Ustawa o uprawnieniach artysty zawodowego coraz bliżej

Niedawno rozpoczęły się prace legislacyjne nad ustawą o uprawnieniach artysty zawodowego. Obecnie trwają konsultacje społeczne. Ustawa jest przełomem dla środowisk twórczych w Polsce. Zauważa naszą grupę zawodową, daje jej tożsamość prawną. Umożliwia w szczególności:

  • skorzystanie z preferencyjnych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
  • uzyskanie dopłat do składek ubezpieczeniowych dla najmniej zarabiających,
  • odliczanie 50% kosztów uzyskania przychodu z działalności artystycznej,
  • otrzymanie Karty Artysty Zawodowego, gwarantującej dalsze uprawnienia a także ubiegania się o stypendium lub zapomogę.

Zgodnie z projektem, wejście do systemu jest dobrowolne dla każdej osoby z dyplomem szkoły kierunkowej lub o określonym dorobku artystycznym.  Aby do niego dołączyć, należy złożyć deklarację do stowarzyszenia twórczego, które ma możliwość certyfikacji.

Wszystkie szczegóły dotyczące projektu ustawy dostępne są na stronie: artystazawodowy.pl.
W myśl projektu ustawy, dopłaty oraz stypendia socjalne i artystyczne będą finansowane z rozszerzonej opłaty reprograficznej (zwanej „rekompensatą na rzecz uczciwej kultury”), uiszczanej przez producentów, importerów mediów i urządzeń, służących do kopiowania i udostępniania dóbr kultury. Należy podkreślić, że producenci elektroniki uiszczają tę opłatę od dawna w większości krajów na świecie. W Polsce do tej pory takiej opłaty nie wprowadzono.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Follow by Email