Walne Zgromadzenie członków PSJ

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Jazzowego w Polsce informuje, iż w dniu 13 kwietnia 2023 roku o godzinie 11.00 w pierwszym terminie, a o godzinie 11.15 w drugim terminie odbędzie się Walne Zgromadzenie członków Polskiego Stowarzyszenia Jazzowego.

Członkowie Polskiego Stowarzyszenia Jazzowego będą mogli uczestniczyć w WALNYM ZGROMADZENIU i wykonywać prawo głosu:

 • osobiście – w sali konferencyjnej Stowarzyszenia Autorów ZAIKS, Warszawa, ul. Hipoteczna 2
 • zdalnie – przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w następujący sposób:
  • wniosek o umożliwienie zdalnego udziału należy przysłać mailowo (skan PDF) na adres biuro@psjazz.pl, najpóźniej dnia 6 kwietnia 2023 r. Wniosek w formacie word.docx i PDF do pobrania, zamieszczony jest poniżej
  • na adres e-mail wskazany w powyższym wniosku zostaną wysłane informacje umożliwiające zalogowanie się na stronie internetowej, na której będzie możliwe obserwowanie transmisji z obrad, wypowiadanie się w toku obrad oraz wykonywanie prawa głosu
  • do zdalnego udziału w Zebraniu Wyborczym konieczne jest posiadanie komputera z zainstalowaną najnowszą wersją przeglądarki internetowej (np. Chrome, Firefox, Edge, Safari) albo urządzenia mobilnego posiadającego co najmniej 2 GB pamięci operacyjnej z zainstalowanym systemem iOS lub systemem Android w wersji minimum 5.1 oraz stabilnego łącza internetowego o przepustowości co najmniej 5 Mb/s (download i upload)

Poniżej podajemy Porządek Walnego Zgromadzenia PSJ. Udostępniamy także do pobrania Regulamin Walnego Zgromadzenia oraz Statut PSJ.

Z racji wagi oraz żywotnych spraw PSJ, którym będzie poświęcone WALNE ZGROMADZENIE PSJ uprzejmie prosimy o zaangażowanie i udział w nim oraz propagowanie wśród członków PSJ.

PORZĄDEK WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW POLSKIEGO STOWARZYSZENIA JAZZOWEGO

mającego miejsce w Warszawie 13 kwietnia 2023 roku i zwołanego w oparciu o statut PSJ oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia Członków Polskiego Stowarzyszenia Jazzowego przyjętym Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PSJ 24 kwietnia 2017 r.

 1. Otwarcie Zgromadzenia w pierwszym terminie przez Prezesa Zarządu Głównego, przywitanie członków PSJ oraz zaproszonych gości.
 2. Otwarcie Zgromadzenia w drugim terminie przez Prezesa Zarządu Głównego, przywitanie członków PSJ oraz zaproszonych gości.
 3. Zgłoszenie przez Prezesa Zarządu Głównego PSJ kandydatów do Prezydium Zgromadzenia oraz głosowanie nad zgłoszonymi kandydaturami.
 4. Wybór trzyosobowego Prezydium Zgromadzenia z przekazaniem mu przewodnictwa w prowadzeniu obrad Zgromadzenia.
 5. Zarządzenie przez Prezydium głosowania jawnego w sprawie przyjęcia Porządku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz ustalenie zasad protokołowania obrad ze wskazaniem sposobu zapisu audiofonicznego/audiowizualnego przebiegu Zgromadzenia oraz z wyznaczeniem osoby protokołującej przebieg w postaci dokumentacyjnej.
 6. Przedstawienie kandydatów do Komisji Mandatowej (w składzie dwuosobowym) oraz przeprowadzenie wyborów.
 7. Sprawozdanie Komisji Mandatowej w przedmiocie liczby mandatów uprawnionych do oddania głosu i tym samym zdolności Zgromadzenia do podejmowania skutecznych prawnie uchwał w toku jego obrad.
 8. Przedstawienie kandydatów do Komisji Skrutacyjnej (w składzie trzyosobowym) oraz przeprowadzenie wyborów.
 9. Przedstawienie kandydatów do Komisji Wyborczej (w składzie trzyosobowym) oraz przeprowadzenie wyborów.
 10. Przedstawienie Sprawozdania przez Prezesa Zarządu  PSJ za okres kadencji  2019 – 2023   roku.
 11. Przedstawienie Sprawozdania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej za okres kadencji 2019 – 2023   roku.
 12. Przedstawienie Sprawozdania Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego za okres Kadencji 2019 – 2023   roku.
 13. Przedstawienie Sprawozdania Przewodniczącego Rady Programowej za okres 2019 – 2023   roku.
 14. Dyskusja nad sprawozdaniami Władz PSJ.
 15. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi.
 16. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Komisji Rewizyjnej.
 17. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Sądowi Koleżeńskiemu.
 18. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Radzie Programowej.
 19. Przerwa.
 20. Wybory do Zarządu PSJ.
 21. Wybory do Komisji Rewizyjnej PSJ.
 22. Wybory do Sądu Koleżeńskiego PSJ.
 23. Wybory do Rady Programowej PSJ.
 24. Dyskusja nad kierunkami działania PSJ w następnej kadencji.
 25. Sprawy organizacyjne i wolne wnioski.
 26. Zamknięcie Zgromadzenia.

Statut PSJ – POBIERZ

Regulamin walnego zgromadzenia PSJ – POBIERZ

Wniosek o udział zdalny:

Wersja Word – POBIERZ

Wersja PDF – POBIERZ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Follow by Email