Zebrania wyborcze STOART

Zarząd Związku Artystów Wykonawców STOART poinformował o terminach Zebrań Wyborczych w celu dokonania wyboru 201 delegatów na Walne Zebranie Delegatów STOART kolejnej kadencji.

Dla członków STOART, którzy jako wiodący gatunek muzyki wskazali muzykę jazzową zebranie odbędzie się 29 listopada 2022 r. o godz. 10 30;

Zgodnie z uchwałą Zarządu nr 3039/2022 z 3 listopada 2022 r. członkowie STOART będą mogli uczestniczyć w Zebraniach Wyborczych i wykonywać prawo głosu:

  • osobiście – w Hotelu Gromada (Dom Chłopa), Pl. Powstańców Warszawy 2 w Warszawie (wcześniejsze zgłoszenie takiego udziału nie jest konieczne), albo
  • zdalnie – przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w następujący sposób:
    • wniosek o umożliwienie zdalnego udziału należy złożyć na piśmie (wg załączonego wzoru) do Zarządu STOART, na adres Biura STOART: ul. Nowy Świat 64, 00-357 Warszawa, najpóźniej dnia 22 listopada 2022 r. (liczy się data wpływu wniosku, a nie data jego wysłania);

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Follow by Email