Pomoc z Funduszu Wsparcia Kultury

Nasze stowarzyszenie otrzymało dotację z Funduszu Wsparcia Kultury.

Fotograficy: Urszula Las, Grzegorz Krzysztofik, Jarek Wierzbicki, Marek Rokoszewski. Dziękujemy za udostępnienie fotografii.

Polskie Stowarzyszenie Jazzowe