Pomoc z Funduszu Wsparcia Kultury

Nasze stowarzyszenie otrzymało dotację z Funduszu Wsparcia Kultury.

Fotograficy: Dziękujemy Urszuli Las, Grzgorzowi Krzysztofikowi i Jarkowi Wierzbickiemu, Markowi Rokoszewskiemu za udostępnienie fotografii.

Polskie Stowarzyszenie Jazzowe