Zmiany w Zarządzie PSJ

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Jazzowego oświadcza, iż nastąpiła zmiana na stanowisku Prezesa PSJ. Dotychczas piastującego tę funkcję Mariusza Bogdanowicza, zastąpił członek Prezydium Piotr Majewski.

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Jazzowego dziękuje dotychczasowemu Prezesowi za lata ciężkiej i owocnej pracy, jednocześnie gratulując nowo wybranemu Prezesowi. W najbliższym czasie informować będziemy środowisko jazzowe o naszych działaniach i planach, których celem będzie wzmocnienie oraz dalszy rozwój Polskiego Stowarzyszenia Jazzowego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Follow by Email